Lịch làm việc :Thứ 2 - Chủ Nhật - 8:00 - 21:00

Hotline: 094 456 11 22

STT Tên khóa Mã khóa thời gian Ngày học khai giảng học phí Khuyến mại
1 LUYỆN THI IELTS CAM KẾT ĐẦU RA 3.5 – 5.0 2-IE-A 29 18h00 - 20h00 thứ 3 - 5 - 7 27/09/2018
25.000.000 VNĐ
2 IELTS mục tiêu 4.5 – 5.0 1-IE-A32 18h - 20h T3-5-7 25/10/2018
20.000.000 VNĐ
3 Luyện thi IELTS đầu ra 5.0 – 6.0 19h30 - 21h30 Thứ 3 - 5 - 7 25/08/2016
50.000.000 VNĐ
4 Lớp PRIE 26 PRIE 18h - 19h30 T2-4-6 04/12/2018
5.000.000 VNĐ
5 IELTS mục tiêu 5.0 – 5.5 1-IE-Intensive 18h - 20h T3-5-7 25/10/2018
16.000.000 VNĐ
6 Tiếng anh cho người mới bắt đầu GTST 19h45 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 06/02/2018
3.190.000 VNĐ Ưu đãi 10 - 15% học viên cũ
7 Ngữ pháp cơ bản 2-NPE63 18h00 - 19h30 Thứ 3, 5, 7 27/09/2016
1.990.000 VNĐ Ưu đãi 20% Tân sinh viên, 5 - 10% đăng kí nhóm
8 Giao tiếp cho người mất gốc 3-GTST 19h40-21h10 2 4 6 23/09/2016
2.500.000 VNĐ Giảm 10-15% học viên cũ
9 Hệ thống lại ngữ pháp tiếng anh 2-NPE63 19h45 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 20/04/2018
1.990.000 VNĐ Ưu đãi 10 - 15% học viên cũ
10 Luyện IELTS căn bản PreIE 19h40 - 21h10 3 - 5 - CN 18/04/2017
4.300.000 Giảm 800.000
STT Tên khóa Mã khóa thời gian Ngày học khai giảng học phí Khuyến mại
STT Tên khóa Mã khóa thời gian Ngày học khai giảng học phí Khuyến mại
1 Giao tiếp cho người mất gốc 3-GTST 19h40-21h10 2 4 6 23/09/2016
2.500.000 VNĐ Giảm 10-15% học viên cũ

Nếu bạn không chọn được 1 lịch phù hợp, xin vui lòng đăng ký thông tin tại đây, iGIS sẽ liên lạc và sắp xếp lịch cho bạn