NHÌN LẠI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG PHỎNG VẤN”

     Chương trình hội thảo chuyên đề về Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng phỏng vấn bằng tiếng Anh được tổ chức bởi Trung tâm ngoại ngữ iGIS vào thứ năm ngày 24/07/2014 vừa qua đã thu hút hơn 50 người tham gia. Tất cả đều hào hứng, hồi hộp chờ đợi hai diễn […]